Projecten

Sloopwerk Kalorama

In Beek Ubbergen zijn we in het voorjaar van 2022 begonnen met het 4e gebouw wat gesloopt moest worden i.v.m. nieuwbouw op verzorging complex Kalorama.

Lees meer

Sloopwerkzaamheden Aloysiusschool te Huissen

Begin van dit jaar hebben we van de gemeente Lingewaard de opdracht gekregen voor de asbestsanering en de sloop van de voormalige Aloysius school midden in hartje Huissen.

 

Lees meer

Asbest sanering 72 Woningen Rosendaalsestraat te Arnhem

In de Rosendaalsestraat in Arnhem zijn door Van Dalen Sloop en Asbest BV 72 woningen gesaneerd van asbest. 

Dit omvangrijke project omvatte vele containments in bewoonde woningen, schuren en rioleringen die vervangen zijn.

Lees meer

Totaalsloop binnenstedelijk gebied postkantoor Putten

Het voormalige postkantoor op de Dorpstraat 43 te Putten moest gesloopt worden voor de nieuwbouw van appartementen. Het bedrijfsgebouw gelegen in de winkelstraat tussen de te handhaven bebouwing is na het verwijderen van asbesthoudende materialen gereed gemaakt voor totaalsloop. 

Lees meer

Totaalsloop industrieel/binnenstedelijk gebied Utrecht

De slooplocatie betreft het voormalige bedrijfsterrein van een fabriek gespecialiseerd in het produceren van droge soepen, sauzen en maaltijdmixen. De totale oppervlakte van de locatie bedraagt circa 2 hectare.

Lees meer

Renovatiesloop Eusebiuskerk Arnhem

De Eusebiuskerk wordt duurzaam gerestaureerd en voorzien van herbestemmingsingrepen om een gezonde exploitatie mogelijk te maken.

Lees meer

Asbest sanering diverse flats te Zevenaar

Bij de renovatie van 4 flats aan de Hooge Bongert te Zevenaar heeft de woningbouwvereniging ervoor gekozen om voor en tijdens de renovatiewerkzaamheden alle asbesthoudende materialen en gevelbeplating te verwijderen uit de appartementen. Deze werkzaamheden moeten gerealiseerd worden in bewoonde woningen.

Lees meer