Projecten

Totaalsloop binnenstedelijk gebied postkantoor Putten

Het voormalige postkantoor op de Dorpstraat 43 te Putten moest gesloopt worden voor de nieuwbouw van appartementen. Het bedrijfsgebouw gelegen in de winkelstraat tussen de te handhaven bebouwing is na het verwijderen van asbesthoudende materialen gereed gemaakt voor totaalsloop. 

Lees meer

Totaalsloop industrieel/binnenstedelijk gebied Utrecht

De slooplocatie betreft het voormalige bedrijfsterrein van een fabriek gespecialiseerd in het produceren van droge soepen, sauzen en maaltijdmixen. De totale oppervlakte van de locatie bedraagt circa 2 hectare.

Lees meer

Renovatiesloop Eusebiuskerk Arnhem

De Eusebiuskerk wordt duurzaam gerestaureerd en voorzien van herbestemmingsingrepen om een gezonde exploitatie mogelijk te maken.

Lees meer