Terug naar overzicht
± 0 min

Totaalsloop binnenstedelijk gebied postkantoor Putten

Het voormalige postkantoor op de Dorpstraat 43 te Putten moest gesloopt worden voor de nieuwbouw van appartementen. Het bedrijfsgebouw gelegen in de winkelstraat tussen de te handhaven bebouwing is na het verwijderen van asbesthoudende materialen gereed gemaakt voor totaalsloop. De complexe uitvoering van dit project met diverse voorzieningen voor een veilig behoud van winkelend publiek en het loskoppelen van de aangelegen bebouwing is naar volle tevredenheid van de opdrachtgever en de betrokken partijen uitgevoerd.