Het bestrijden van ongedierte, ook wel plaagdieren genoemd, is een specialistisch vak: het ongedierte moeten we immers op een juiste en veilige manier verwijderen. Wij zijn gewend aan het werken in of op fabrieken met zware veiligheidsregels. Onze speciaal gecertificeerde medewerkers weten dan ook op elke locatie hun mannetje te staan.

Welke werkzaamheden voeren wij uit?

•    Bestrijden van ratten, muizen, kakkerlakken, wespen, mieren etc.
•    Bestrijden van de eikenprocessierups 
•    Bestrijden van houtaantasters 
•    Verzorgen van vogelwering 
•    Saneren van zwammen en schimmels 
•    Verzorgen van beheersplannen en monitoring van vallen

Hoe gaan wij te werk bij ongediertebestrijding?

1.    Introductiegesprek en aanleggen dossier: we bespreken samen uw wensen en wat wij daarin voor u kunnen betekenen. 
2.    Uitvoeren risico-inventarisatie: onze medewerker(s) inspecteren de omgeving van de plaagdieren en brengen de risico’s hiervan in kaart. Daarnaast bekijken we welke omstandigheden de aanwezigheid van het ongedierte bevorderen. En tot slot brengen we de risico’s in kaart van de maatregelen die we moeten nemen. 
3.    Strategie bepalen en bespreken: uiteraard bespreken we onze strategie met u en geeft u aan of u het hiermee eens bent. 
4.    Het uitvoeren van ons bestrijdingsplan.
5.    De bevindingen registeren en vervolgens met u bespreken en evalueren.

Wanneer starten wij met de bestrijding?

Als de volksgezondheid in gevaar komt, kunnen we direct starten met het bestrijden van de plaagdieren. En wanneer dit niet het geval is, maar de nood wel hoog is, overleggen we met u wanneer we starten. 

Onze bestrijdingsmethoden

Wij zetten de onderstaande methoden in. Welke methode hangt af van het soort ongedierte. 

•    Mechanische bestrijding: o.a. ratten- en muizenvallen en elektrische insectenvangers. 
•    Fysische bestrijding:  o.a. verhogen of verlagen van de temperatuur in het pand of het verlagen van de luchtvochtigheid. 
•    Chemische bestrijding: toepassen van biociden. We zetten chemische bestrijding alleen in wanneer andere methoden geen effect hebben. 

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden?

Doe een offerteaanvraag via onderstaand formulier of neem direct contact met ons op.

VAN DALEN FACILITY B.V.
Nijverheidstraat 49
6681 LN Bemmel

085 06 40 011
info@vandalenfacility.nl