Terug naar overzicht
± 0 min

Totaalsloop industrieel/binnenstedelijk gebied Utrecht

De slooplocatie betreft het voormalige bedrijfsterrein van een fabriek gespecialiseerd in het produceren van droge soepen, sauzen en maaltijdmixen. De totale oppervlakte van de locatie bedraagt circa 3 hectare.

Op de locatie bevinden zich diverse zware bedrijfsgebouwen kantoren,magazijnen, kelders en voormalige koelgebouwen.

De uit te voeren sloopwerkzaamheden betreft het verwijderen van een grote hoeveelheid asbest daken, asbesthoudende materialen en het slopen van alle op de locatie aanwezige opstallen inclusief kelders en fundaties.

Het verwijderen van de verhardingen, begroeiingen en boven- en ondergrondse objecten vallen tevens binnen de scope van dit project.

De vrijkomende materialen zijn professioneel verwijderd en geschikt gemaakt voor circulair hergebruik. Het vrijgekomen puin is door Van Dalen Sloop en Asbest op het werk gebroken voor hergebruik als funderingsmateriaal binnen dit project.

bijzonder is dat een het groot industrieel gebied is van de voormalige Cup a Soup en dat deze fabriek midden in het centrum van Utrecht ligt midden tussen vele woningen en thuiswerkende mensen.